Gạch Mosaic Thủy Tinh

là sản phẩm nền tảng phát triển từ thuỷ tinh, gạch mosaic thuỷ tinh được nung từ nhiệt độ trên 600 độ C
Gạch mosaic thuỷ tinh cho phòng tắm
Gạch mosaic thuỷ tinh ốp bếp
Gạch mosaic thuỷ tinh ốp lát hồ bơi
Gạch mosaic thuỷ tinh trang trí
Một số mẫu Gạch mosaic thuỷ tinh cao cấp khác